نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه روشی برای تحلیل حساسیت پارامترهای شبیه سازهای ترافیک

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 57-80

محمود رئوفی؛ افشین شریعت مهیمنی