نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. ارائه روشی برای تحلیل حساسیت پارامترهای شبیه سازهای ترافیک

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 57-80

محمود رئوفی؛ افشین شریعت مهیمنی


2. کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در طراحی شبکه تغذیه کننده حمل و نقل همگانی

دوره 1391، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 57-76

محمد مهدی طهوری نیا؛ افشین شریعت مهیمنی