نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ایمنی ترافیک با مد لسازی دوبعدی وسایل نقلیه

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 109-130

امین میرزا بروجردیان؛ ارسطو کریمی