نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد مدل لوجیت ترتیبی در تصادفات عابران پیاده در را ههای بی نشهری

دوره 1392، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 117-134

بابک میربها؛ علیرضا ماهپور؛ محمدرضا مهماندار؛ محمدررضا احدی


2. اثرسنجی اقتصادی- اجتماعی واپایش مکانیزاسیون محدوده زوج و فرد تهران

دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 131-149

شهاب حسن پور؛ بابک میربها