نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی طر حواره درمانی در کاهش واکنش ضربه روانی ناشی از سانحه تصادف با موتورسیکلت

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 41-64

صادق رضایی؛ علی رضا احمدیان؛ محمد سعید منتظرالمهدی