نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تصادفات جاده ای درشرایط مختلف جوی درجاده های اصلی استان سمنان

دوره 1393، شماره 8، بهار 1393، صفحه 115-136

سعید کامیابی؛ سیدخلیل سیدعلی پور


2. بررسی ارتباط بین احتمال رخداد تصادفات جاده ای و پدیده یخبندان در جاده های اصلی استان سمنان

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 65-83

سعید کامیابی؛ سید موسی طباطبایی؛ رحیم یوسفی زاده؛ حمید رضا ملکی؛ غلامحسن بیابانی