نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین احتمال رخداد تصادفات جاده ای و پدیده یخبندان در جاده های اصلی استان سمنان

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 65-83

سعید کامیابی؛ سید موسی طباطبایی؛ رحیم یوسفی زاده؛ حمید رضا ملکی؛ غلامحسن بیابانی