نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تعیین شاخص حوا سپرتی بر اثر تابل وهای تبلیغاتی در را ههای برو نشهری

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 113-134

محمد رضا احدی؛ بامداد بیاتی


2. بررسی وضعیت ایمنی در را ههای روستایی و تأثیر آن بر تصادفات

دوره 1391، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 103-120

محمد رضا احدی؛ علیرضا امینی؛ علیرضا رضایی