نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درو نشهری شهر زنجان

دوره 1392، شماره 4، بهار 1392، صفحه 11-32

ابوالفضل مشکینی؛ رحیم غلامحسینی؛ شاهرخ زادولی خواجه