نویسنده = میرزا علی خوشبخت
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر اقدامات پدافند غیر عامل بر مدیریت ترافیک

دوره 1392، شماره 4، بهار 1392، صفحه 121-138

سید تیمور حسینی؛ محسن مرادیان؛ محمد حسین نیکخواه؛ میرزا علی خوشبخت


2. شناسایی و اولوی تبندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر بر ارتقای کارآیی کارکنان

دوره 1391، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 31-56

میرزا علی خوشبخت؛ احمد علی خائف الهی؛ سید علی اکبر احمدی