نویسنده = �������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر برتصادفات ترافیکی وسایل نقلیۀ موتوری سنگین باری درشبک ههای درو نشهری

دوره 1392، شماره 4، بهار 1392، صفحه 139-165

منصورحاجی حسینلو؛ ایرج احمدی دیزج