نویسنده = محمد سعید منجم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با مدل بارهای الکتریکی

دوره 1391، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 99-118

سید محمد سادات حسینی؛ امیر جمشیدی نژاد توسرمدانی؛ محمد سعید منجم