نویسنده = �������� �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سبک زندگی فرهنگی رانندگان؛ ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها

دوره 1391، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-30

محمد باقر علیزاده اقدم؛ ذاکر صالحی