نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در طراحی شبکه تغذیه کننده حمل و نقل همگانی

دوره 1391، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 57-76

محمد مهدی طهوری نیا؛ افشین شریعت مهیمنی