نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر قانون گریزی رانندگان خودروهای شخصی در شهر مشهد

دوره 1393، شماره 8، بهار 1393، صفحه 11-32

علی اکبر مجدی؛ علیرضا حیدرنژاد؛ امید رضایی؛ قاسم قنبری