نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تصادفات جاده ای درشرایط مختلف جوی درجاده های اصلی استان سمنان

دوره 1393، شماره 8، بهار 1393، صفحه 115-136

سعید کامیابی؛ سیدخلیل سیدعلی پور