نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل اولویت بندی ایمنی تقاطع های همسطح

دوره 1393، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 111-138

شهریار افندی زاده؛ علی توکلی کاشانی