نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر مدیریت صحنه تصادف: یک مطالعه تئوری زمینه‌ای در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-30

موسی امیری؛ حمید سوری؛ حمیدرضا خانکه؛ اسکندر مومنی؛ الهه عینی