نویسنده = جواد صالحی فدردی
تعداد مقالات: 2
1. رابطة توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی های فردی و تجربیات رانندگی

دوره 1394، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 51-68

سارا میرزایی فیض آبادی؛ زهرا طبیبی؛ جواد صالحی فدردی


2. رابطه‌ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی

دوره 1394، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 51-68

سارا میرزایی فیض آبادی؛ زهرا طبیبی؛ جواد صالحی فدردی