نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت بحرانی بودن تصادف های جاده ای در شرایط پدافند غیرعامل

دوره 1394، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 89-106

میثم جعفری اسکندری؛ عظیمه مظفری