نویسنده = فرشیدرضا حقیقی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر اجرای آرام‌سازهای ادراکی بر سرعت انتخابی رانندگان در نقاط پرحادثه

دوره 1399، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 131-156

فرشیدرضا حقیقی؛ عباس شیخ فرد؛ شهربانو کاویان پور


2. مدل برآورد سرعت وسایل نقلیه در اثر سرعت کاه ها

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 45-68

فرشیدرضا حقیقی؛ مهلا زادخوری


5. ارزیابی عوامل موثر در ایمنی عبور عابر دانش‌آموزان از عرض معبرهای برون شهری

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 33-56

فرشیدرضا حقیقی؛ شهرام عباسی