نویسنده = محمدزمان حسن پور
تعداد مقالات: 3
1. وضعیت فضای شهری برای حضور معلولان و جانبازان با رویکرد ایمن‌سازی محیطی

دوره 1396، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 127-146

محمدزمان حسن پور؛ محمدرضا احدی


3. عوامل خطر انسانی سوانح ترافیکی منجر به مرگ برون شهری در ایران

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 11-23

محمدزمان حسن پور؛ محمدرضا مهماندار؛ حمید سوری؛ یدالله محرابی