نویسنده = حمید سوری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر شدت خطرپذیری انسانی و شناسایی عوامل مرتبط با آن در بروز سوانح ترافیکی در ایران

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 11-23

محمدرضا مهماندار؛ حمید سوری؛ یدالله محرابی


2. عوامل خطر انسانی سوانح ترافیکی منجر به مرگ برون شهری در ایران

دوره 1394، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 11-23

محمدزمان حسن پور؛ محمدرضا مهماندار؛ حمید سوری؛ یدالله محرابی


3. عوامل موثر بر مدیریت صحنه تصادف: یک مطالعه تئوری زمینه‌ای در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-30

موسی امیری؛ حمید سوری؛ حمیدرضا خانکه؛ اسکندر مومنی؛ الهه عینی