نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی بسته آموزشی مهارت‌های روانی ـ اجتماعی رانندگان بر سلامت روان آنان

دوره 1394، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 27-42

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه