نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر انضباط رانندگی شهرستان های اردکان و میبد

دوره 1395، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 111-138

محمد عابدی اردکانی؛ اعظم مقیمی


2. بررسی تاثیر سبک زندگی بر انضباط رانندگی مطالعه موردی (شهرهای اردکان و میبد)

دوره 1395، شماره 16، بهار 1395، صفحه 11-37

محمد عابدی اردکانی؛ اعظم مقیمی