نویسنده = ������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رفتار رانندگان اتوبوس‌های شرکت واحد تهران بزرگ برتصادفات درون شهری

دوره 1395، شماره 16، بهار 1395، صفحه 39-61

حمزه منصوری کارگر؛ علی توکلی کاشانی