نویسنده = ������������������������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه برمیزان کاهش تصادفات راه های اصلی استان خراسان رضوی

دوره 1395، شماره 16، بهار 1395، صفحه 63-81

حمیدرضا بهنود؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ اسماعیل آیتی؛ حسین رئیسیان زاده؛ جواد اسماعیل‌زاده نوقابی؛ سید مهرداد مدیرخازنی