نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. پیش بینی شدت تصادف در تقاطع‏های چراغ‏دار با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی

دوره 1398، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 37-56

حمیدرضا بهنود؛ اردشیر برهوم؛ بابک میربهاء


3. ارزیابی تاثیر ثانیه شمار بر رفتار رانندگان در تقاطعهای چراغدار

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 11-31

بابک میربهاء؛ محمود صفارزاده؛ عماد ایرانشاهی