نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تاثیر ثانیه شمار بر رفتار رانندگان در تقاطعهای چراغدار

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 11-31

بابک میربهاء؛ محمود صفارزاده؛ عماد ایرانشاهی