نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل تداخلات ترافیکی وسایل نقلیه با عابران پیاده در تقاطع چهارراهی

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 57-74

امین میرزا بروجردیان؛ مهدی ایلخانی