نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف و عادی شهر کرمانشاه

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 153-180

بهادر حیدره؛ جلیل اصلانی اسلمز؛ یداله خرم آبادی