نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی رانندگان متخلف و عادی شهر کرمانشاه

دوره 1395، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 153-180

بهادر حیدره؛ جلیل اصلانی اسلمز؛ یداله خرم آبادی


2. بررسی اثر زایگارنیک برزمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهی نامه رانندگی

دوره 1391، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 51-73

حمید رضا مسعود؛ مجید ضرغام حاجبی؛ یداله خرم آبادی