نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت بندی مشکلات ترافیکی پایانه برکت شهرستان مهران در ایام اربعین حسینی

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 140-167

مصطفی معصومی؛ سید تیمور حسینی؛ سعید رمضان زاده؛ علی فتاحی؛ رضا همتی زاده


2. جایگاه پیشگیری وضعی در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389

دوره 1395، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 93-119

اکبر وروایی؛ علی فتاحی