نویسنده = �������� ������������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسة آسیب های روانی بازماندگان سوانح رانندگی با جمعیت عادی

دوره 1395، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 69-110

زینب ترحمی؛ سید موسی طباطبایی


2. بررسی ارتباط بین احتمال رخداد تصادفات جاده ای و پدیده یخبندان در جاده های اصلی استان سمنان

دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 65-83

سعید کامیابی؛ سید موسی طباطبایی؛ رحیم یوسفی زاده؛ حمید رضا ملکی؛ غلامحسن بیابانی