نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر تخلفات رانندگی در ایران از منظر اقتصاد جرم

دوره 1395، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 165-186

محمدسعید شادکار؛ سیدفرشاد فاطمی اردستانی؛ داریوش ابوحمزه