نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 5
1. طراحی الگوی راهبردی برنامه ریزی و مدیریت ترافیک شهر تهران

دوره 1396، شماره 20، بهار 1396، صفحه 9-34

اسکندر مومنی؛ علی عزیزی


3. عوامل موثر بر مدیریت صحنه تصادف: یک مطالعه تئوری زمینه‌ای در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1393، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 11-30

موسی امیری؛ حمید سوری؛ حمیدرضا خانکه؛ اسکندر مومنی؛ الهه عینی


5. بررسی عوامل مؤثر بر ساماندهی تردد موتورسیکلت ها

دوره 1392، شماره 4، بهار 1392، صفحه 63-92

عبداله هندیانی؛ اسکندر مومنی؛ حسین رحیمی