نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه ترافیکی دو رویکرد حق تقدم گردشی و ترکیبی در میدان‌های چندبازو‌ی شهری

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 60-84

شهاب حسن پور؛ امیر هاشمی زنوز؛ رضا جوادیان


2. تعیین اثربخشی صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده در پیشگیری از تصادفات

دوره 1398، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 57-84

داوود چگینی؛ سید تیمور حسینی؛ رضا جوادیان؛ سیدسعید کشفی؛ رضا بیرانوند


3. بررسی اثربخشی شناسگرهای هوشمند بر مدیریت و نظم‌دهی حمل‌ونقل

دوره 1398، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 61-84

محمدرضا حسن زاده؛ رضا جوادیان؛ داود چگینی


4. بررسی رابطۀ پروژۀ خط سفید با رفتار ترافیکی کاربران (منطقۀ ۸ شهرداری تهران بزرگ)

دوره 1398، شماره 28، بهار 1398، صفحه 144-170

رضا جوادیان؛ محسن حاج مقصود؛ فرهاد مشهدی؛ محمد رضا حسن زاده


5. ارزیابی تأثیر ITS بر ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای با استفاده از روش مقایسه‌ای دوجفتی اونس با رویکرد سامانۀ سپهتن

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 99-130

اسکندر مومنی؛ محمد حسین حمیدی؛ اسفندیار تباشیر؛ رضا جوادیان