نویسنده = �������������� ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. میزان انطباق سطح خوانایی آیین‌نامۀ راهنمایی و رانندگی با سطح سواد عمومی مخاطبان

دوره 1396، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 31-52

محمد ابراهیم قادری مقدم؛ محمود نوذری