نویسنده = ������������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رفتارهای ترافیکی رانندگی بر اساس تمرکز، اضطراب و پرخاشگری با نقش واسطه‌ای تکلیف دوگانه

دوره 1396، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 75-96

مهدی مولایی یساولی؛ پرویز فداکار گبلو؛ زهرا قنبری؛ سید مسلم موسوی پناه