نویسنده = ������ �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش کنترل رفتارهای هیجان خواهی بر کاهش ارتکاب به رفتارهای پرخطر در رانندگی

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 93-114

عباس علی رستگار؛ محسن فرهادی نژاد


2. شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های سنجش عملکرد اجرائیات پلیس راهور ناجا

دوره 1396، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 97-126

حمیدرضا حیدری؛ محمد سهرابی