نویسنده = محسن ابوطالبی اصفهانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سهم عوامل مؤثر بر شدت تصادفات در جاده های بین شهری با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 121-152

محسن قنبری؛ امیر مسعود رحیمی؛ محسن ابوطالبی اصفهانی


2. بررسی کارایی قلم، رنگ و نحوۀ نمایش در تابلوهای پیام متغیر (VMS) (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 1396، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 83-115

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ سیدخشایارشیخ ابومسعودی