نویسنده = �������������������� ������������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی قلم، رنگ و نحوۀ نمایش در تابلوهای پیام متغیر (VMS) (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 1396، شماره 22، پاییز 1396، صفحه 83-115

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ سیدخشایارشیخ ابومسعودی