نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ارائه رویکرد مقایسه ای برای سنجش میزان دقت روش های پیش بینی حوادث ترافیکی استان زنجان

دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 51-76

محمدرضا امیدی؛ میثم جعفری اسکندری؛ صدیق رئیسی؛ امیر عباس شجاعی