نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سهم عوامل مؤثر بر شدت تصادفات در جاده های بین شهری با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی

دوره 1398، شماره 29، تابستان 1398، صفحه 121-152

محسن قنبری؛ امیر مسعود رحیمی؛ محسن ابوطالبی اصفهانی