نویسنده = سیدسعید کشفی
تعداد مقالات: 5
1. رابطه پایداری سازمانی با ارتقای مهارت‌های اجتماعی با نقش میانجی‌گری عصب‌شناسی ادراکی و رضایت از حقوق و دستمزد

دوره 1400، شماره 36، بهار 1400، صفحه 9-43

سید تیمور حسینی؛ سیدسعید کشفی؛ سعید رمضان زاده؛ ولی خسروی


2. تعیین اثربخشی صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده در پیشگیری از تصادفات

دوره 1398، شماره 31، زمستان 1398، صفحه 57-84

داوود چگینی؛ سید تیمور حسینی؛ رضا جوادیان؛ سیدسعید کشفی؛ رضا بیرانوند


3. تدوین راهبرد‌های پیشگیری اجتماعی از تخلفات رانندگی در رانندگان اتوبوس برون‌شهری

دوره 1398، شماره 28، بهار 1398، صفحه 9-23

سید سعید کشفی؛ محمد ترحمی؛ سید مجتبی شهیدی


4. الگوی مدیریت صحنۀ تصادف با تأکید بر کاهش تلفات بعد از سانحه

دوره 1397، شماره 24، بهار 1397، صفحه 119-144

سیدسعید کشفی؛ موسی امیری


5. تحلیل عاملی ایمنی عابران پیاده در معابر شهری (مورد مطالعه تهران سال 95 )

دوره 1396، شماره 23، زمستان 1396، صفحه 101-126

حمیدرضا عزیزی؛ سید محمد سادات حسینی؛ محمدرضا احدی؛ سید سعید کشفی