نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر شرایط آب‌وهوایی و محیطی روی شدت تصادفات تکوسیله‌ای

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 143-176

میربهادر یزدانی؛ امیرعباس رصافی؛ فاضل میرزایی