نویسنده = سعید رمضان زاده
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت بندی مشکلات ترافیکی پایانه برکت شهرستان مهران در ایام اربعین حسینی

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 140-167

مصطفی معصومی؛ سید تیمور حسینی؛ سعید رمضان زاده؛ علی فتاحی؛ رضا همتی زاده


2. رابطه پایداری سازمانی با ارتقای مهارت‌های اجتماعی با نقش میانجی‌گری عصب‌شناسی ادراکی و رضایت از حقوق و دستمزد

دوره 1400، شماره 36، بهار 1400، صفحه 9-43

سید تیمور حسینی؛ سیدسعید کشفی؛ سعید رمضان زاده؛ ولی خسروی