نویسنده = ������������������ ������
تعداد مقالات: 3
1. عوامل موثر بر رفتار کاربران راه در گره‌های ترافیکی

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 35-59

حسن دیواندری؛ سهیل اکبری؛ پویان نظریان


2. تحلیل و مدل سازی تغییرات طول خطوط افزایش و کاهش سرعت در رابط های راه های شریانی

دوره 1399، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 139-166

حسن دیواندری؛ امیر ایزدی؛ یاسر ازوجی