نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای مشاغل پلیس راه

دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 115-142

ابراهیم علیزاده