نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر ایمنی موتورسیکلت سواران

دوره 1400، شماره 37، تابستان 1400، صفحه 9-35

مهدیه قطب الدینی؛ نوید ندیمی


2. ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد روش های مدیریت سرعت در راه های شریانی درون شهری

دوره 1399، شماره 32، بهار 1399، صفحه 45-82

نوید ندیمی؛ امیر حسین زارع میر حسینی؛ وحید خلیفه